บริษัทลิฟต์บ้าน

ข้อควรรู้ในการเลือกบริษัทลิฟต์บ้านก่อนตัดสินใจติดตั้งลิฟต์

                การติดตั้งลิฟต์ส่วนตัวภายในบ้านถือเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ หรือเจ้าของบ้านที่มีบ้านหลาย ๆ ชั้น อาจต้องการความสะดวก ไม่ต้องขึ้นลงบันไดให้เหนื่อย ซึ่งในปัจจุบันก็มีบริษัทลิฟต์บ้านให้บริการติดตั้งอยู่มากมาย ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจลิฟต์บ้าน เหล่านี้คือข้อควรรู้ก่อนตัดสินติดตั้ง

อะไรบ้างที่คุณต้องรู้ก่อนเลือกบริษัทลิฟต์บ้าน

                1. ควรเลือกบริษัทลิฟท์บ้านที่มีประสบการณ์ มีความน่าเชื่อถือ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากลิฟต์เป็นอุปกรณ์ที่ต้องการความปลอดภัยสูง ดังนั้นจึงต้องใช้ความชำนาญในการติดตั้งเป็นอย่างมาก นอกจากจะต้องมีบุคลากรที่มีความชำนาญสูงแล้ว ลิฟท์บ้านที่ถูกนำมาติดตั้งนั้นต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกลิฟต์บ้านต้องครอบคลุม 6 หัวข้อ คือ มีคุณภาพ ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน ประหยัดพื้นที่ มีบริการหลังการขาย และมีดีไซน์สวยงาม

                2. บริษัทต้องมีการบริการที่ชัดเจนโปร่งใสในทุกขั้นตอน มีใบเสนอราคา กำหนดราคาที่แน่นอน มีการให้ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกต้องแก่ลูกค้า เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ และให้ข้อมูลในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ ให้คำแนะนำที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการใช้งาน ข้อควรระวัง การดูแลรักษา รวมไปถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ เรียกได้ว่าตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

                3. ราคาถือเป็นสิ่งสำคัญ ควรหาข้อมูลของบริษัทลิฟท์บ้านหลาย ๆ บริษัท แล้วนำข้อมูลมาพิจารณาเลือกสิ่งที่ดีที่สุด โดยปกติราคาของลิฟต์บ้านจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ได้แก่ ระบบของลิฟต์ ซึ่งมีกลไกการทำงาน และวัสดุที่แตกต่างกัน ความสูงของบ้านหรืออาคารที่จะทำการติดตั้ง ขนาดลิฟต์และความสามารถในการรองรับน้ำหนัก คุณภาพและมาตรฐานของลิฟต์บ้านที่นำมาติดตั้ง ค่าทำปล่องลิฟต์ ค่าปรับปรุงสถานที่ และห้องเครื่อง ค่าเทคโนโลยีของตัวลิฟต์บ้านที่นำมาติดตั้ง ลิฟต์บางรุ่นอาจใช้เทคโนโลยีช่วยประหยัดพลังงาน หรือลดเสียงดัง นอกจากนี้ดีไซน์ของตัวลิฟต์ก็มีผลต่อราคาเช่นกัน ดังนั้น ก่อนตัดสินใจติดตั้งลิฟต์บ้าน ควรศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียด เปรียบเทียบ และเลือกสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุด

                4. บริษัทลิฟท์บ้านที่ดีต้องมีการบริการหลังการขายที่ดี ลิฟต์บ้านหนึ่งตัวมีอายุการใช้นานได้นานถึง 20 ปี ดังนั้นในระหว่างการใช้งาน ต้องเลือกบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องของการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอาการขัดข้อง และปัญหาอื่น ๆ ที่อาจติดตามมาได้ในภายหลัง ต้องมีศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน ครอบคลุมหลายพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในยามที่เกิดปัญหา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวก มีการบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ

                5. บริษัทลิฟต์บ้านที่ดีต้องมีสถานที่ตั้งชัดเจน มีการกำหนดสถานที่การดำเนินธุรกิจชัดเจน มีเลขที่ตั้ง แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ และช่องทางติดต่ออื่น ๆ ลูกค้าต้องสามารถติดต่อได้อย่างสะดวกเมื่อประสบปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือหลังการใช้ผลิตภัณฑ์

                ลิฟต์บ้านเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้ดี ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่อาจเกิดอันตรายได้ง่าย การติดตั้งจึงต้องใช้ความชำนาญพิเศษ ก่อนเลือกใช้บริการบริษัทลิฟต์บ้าน ต้องศึกษาหาข้อมูล เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละบริษัท รวมไปถึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลิฟต์บ้านโดยเฉพาะ เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากที่สุด

อบรม จป เทคนิค

อบรม จป เทคนิค อบรมไปทำไม อบรมอะไรบ้าง ไม่อบรมผิดไหม

การทำงาน มักมีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานเสมอ สถานประกอบกิจการต่างๆ ควรมีบุคคลากรที่ดูแลด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ บุคลากรที่ดูแลด้านความปลอดภัย เรียกว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป นั่นเอง จป มีด้วยกันหลายระดับ หนึ่งในนั้น คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค หรือ จป เทคนิค ซึ่งผู้จะเข้ารับการอบรม จป เทคนิคต้องเป็น จป หัวหน้างานหรือผ่านการอบรม จป หัวหน้างานมาก่อน

ตามกฎกระทรวงได้มีการกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กิจการที่ต้องมี จป เทคนิค ได้แก่

 • โรงแรม คลังสินค้า
 • ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง
 • ขนส่ง
 • สถานีบริการน้ำมัน

โดยสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีลูกจ้าง 20-49 คน ต้องมี จป เทคนิค แต่ถ้าสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีจำนวนลูกจ้าง 50-99 คน ต้องมี จป เทคนิคขั้นสูง และถ้าสถานประกอบกิจการมีจำนวนลูกจ้างมากกว่า 100 คนขึ้นไป ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ หรือ จป วิชาชีพ

หน้าที่ของ จป เทคนิค

โดยหลักๆ แล้ว จป เทคนิคมีหน้าที่คือตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จป เทคนิค มีหน้าที่วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้อันตราย นำไปสู่การหาแนวทางหามาตรการในการป้องกันแก้ไข หาขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องและก่อให้เกิดความปลอดภัย และมีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง

รู้หรือไม่ว่า ถ้าสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 หรือเป็นกิจการที่เข้าข่ายแต่ไม่มี จป เทคนิคหรือ จป ในระดับอื่นๆ นายจ้างมีโอกาสติดคุกได้เลยทีเดียว ซึ่งผิดต่อข้อกฎหมาย พรบ. ด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2554 หากนายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิดหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

หลักสูตรอบรม จป เทคนิค

การอบรม จป เทคนิค หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค มีระยะเวลาในการอบรม 18 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 4 หมวดวิชาได้แก่

1.การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

2.กฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.การวิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย

4.การฝึกปฏิบัติโดยการป้องกันและการควบคุมอันตราย

ทั้งหมดนี้ คือสาระดีๆ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคหรือ จป เทคนิค การอบรม จป เทคนิค นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่รับจัดอบรม จป เทคนิค เดี๋ยวนี้เขาอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกสบาย ง่ายมากๆ เลือกสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มคอรงแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

สร้างบ้าน

เคล็ดไม่ลับสำหรับสร้างบ้านให้สุนัข

ปัจจุบันอัตราการเลี้ยงสุนัขมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเหตุผลก็มีแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเลี่ยงไว้เป็นเพื่อนยามเหงา เลี้ยงไว้ดูแลบ้าน หรือแม้แต่เลี้ยงไว้เพื่อรักษาอาการซึมเศร้า แน่นอนว่าสำหรับเจ้าของน้อง ๆเหล่านี้ในฐานะที่เป็นเหมือนพ่อแม่ของพวกเขาก็คงอยากให้สุนัขของคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมและบ้านที่ดี ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ว่าทำไมการสร้างบ้านให้น้อง ๆจึงสำคัญ โดยเฉพาะกับผู้ที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวให้ทั้งตัวเองและน้องหมา และเพื่อที่ว่าจะสามารถมีพื้นที่ให้พวกเขาได้เล่นอย่างเต็มที่โดยที่ไม่รบกวนพื้นที่ส่วนรวมมากจนเกินไปด้วย

มาสร้างบ้านให้เจ้าตัวแสบแสนซนกันเถอะ !

การสร้างบ้านสำหรับสุนัขของคุณอาจถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกและล้ำค่า แต่สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายเพื่อให้แน่ใจว่าสุนัขของคุณจะมีความสุขและสบายใจในบ้านใหม่ของเขา เช่นเดียวกับคนทั่วไป การสร้างบ้านให้สุนัขควรทำให้พวกเขารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่พวกเขารู้สึกปลอดภัย มีความสุข และสบายใจ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสุนัขของคุณมีพื้นที่เพียงพอสำหรับเคลื่อนตัว รวมถึงการเข้าถึงอาหารและน้ำ คุณจะต้องจัดหาที่สำหรับนอนและของเล่นเพื่อให้พวกเขาได้เพลิดเพลินด้วย และนี่คือเคล็บไม่ลับสำหรับการสร้างบ้านที่สมบูรณ์แบบให้สุนัขของคุณ

 • พิจารณาขนาดของสุนัขของคุณ คุณต้องแน่ใจว่าจะต้องสร้างบ้านหลังใหญ่มากพอที่จะให้เขายืนและวิ่งไปมาได้ แต่ก็ไม่ควรใหญ่มากจนเกินไป เพราะอาจทำให้พวกเขารู้สึกโหวงเหวง
 • คำนึงถึงสภาพอากาศที่คุณอาศัยอยู่ หากคุณอาศัยอยู่ในสภาพอากาศที่อบอุ่น คุณจะต้องทำให้บ้านมีอากาศถ่ายเทได้ดีเพื่อป้องกันโรคลมแดด หากคุณอาศัยอยู่ในสภาพอากาศหนาวคุณต้องแน่ใจว่าในบ้านมีเครื่องทำความอุ่นให้พวกเขาด้วย
 • สร้างบ้านสุนัขให้อยู่ในร่มเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดที่มากเกินไปและเพื่อเป็นที่หลบฝนในฤดูฝน
 • คำนึงถึงบุคลิกภาพของสุนัข หากเขาเป็นสุนัขนักเข้าสังคมที่ชอบเล่นกับเพื่อนหรือคนอื่น ๆ เขาอาจชอบบ้านที่มีประตูเปิดโล่ง ๆ แต่ถ้าเขามีความเก็บตัว เขาอาจจะชอบบ้านที่มีลักษณะเหมือนถ้ำมากกว่า
 • ต้องแน่ใจว่าบ้านสุนัขสามารถใช้งานได้จริง มีฟังก์ชั่นจำเป็นครบ เช่นมีประตูเข้าออกที่เปิดง่าย มีถาดเทอาหารที่เมื่อน้องสุนัขทานแล้วจะไม่เลอะเทอะจนเกินไปเพื่อความสะดวกต่อทั้งสุนัขและตัวคุณเมื่อต้องทำความสะอาด

จะเห็นได้ว่าหลัก ๆแล้วการสร้างบ้านที่ดีให้สุนัขตัวโปรดของคุณนั้นคุณต้องคำนึงถึงการใช้งาน บุคลิกภาพและสถานที่รวมถึงสภาพอากาศเป็นหลัก หากมองจากมุมมองอย่างที่กล่าวมาการสร้างบ้านสุดเพอร์เฟคให้สุนัขของคุณก็ไม่ไช่เรื่องยากอีกต่อไป

การดูแลคนไข้ระยะสุดท้าย

การดูแลคนไข้ระยะสุดท้าย คืออะไร?

การดูแลคนไข้ระยะสุดท้าย (hospice care)เป็นการรักษาพยาบาลประเภทหนึ่งที่เน้นการให้ความสะดวกสบายและการสนับสนุนผู้ป่วยระยะสุดท้าย การดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายสามารถทำได้ในหลายสถานที่ รวมทั้งโรงพยาบาล บ้านพักคนชรา และแม้แต่บ้านของผู้ป่วยเอง ทีมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้การสนับสนุนคนไข้ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณและครอบครัวของพวกเขา การดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายมักจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการรักษาโรคมะเร็ง แต่ก็สามารถเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เป็นโรคอื่น ๆได้เช่นกัน การดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายสามารถช่วยผู้ป่วยให้จดจ่อกับการใช้เวลากับคนที่เขารักและมีความสุขกับเวลาที่เหลือ มากกว่าการรักษาที่แค่ยืดอายุไปวัน ๆแต่ไม่มีวิธีรักษา

การดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายในสายตาของสังคมไทย

ในประเทศไทย การดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือเข้าใจดีเท่าในประเทศอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากมุมมองของคนไทยเกี่ยวกับชีวิตและความตายค่อนข้างแตกต่างจากวัฒนธรรมอื่นๆ สำหรับคนไทย ความตายไม่ได้ถูกมองว่าเป็นจุดจบ แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอในที่สุดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ส่งผลให้มีการมุ่งเน้นในเรื่องการยืดอายุเลยแม้แต่น้อย และโฟกัสไปที่ความสำคัญกับการทำให้มั่นใจว่าบุคคลคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าการดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายไม่ได้ถูกมองว่าจำเป็นหรือสำคัญเสมอไป อย่างไรก็ตามทัศนคตินี้เริ่มเปลี่ยนไป เนื่องจากคนไทยจำนวนมากขึ้นได้รับประโยชน์จากการดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นการปลอบประโลมและช่วยเหลือผู้ที่กำลังจะเสียชีวิต ในขณะที่สังคมไทยยังคงมีการพัฒนาต่อไป เป็นไปได้ว่าการดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายจะถูกนำมาใช้และเป็นที่ชื่นชมในวงกว้างมากขึ้น

การบริการของการดูแลคนไข้ระยะสุดท้าย

การบริการทั่วไปของการดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายมีบริการที่หลากหลาย และนี่คือการบริการบางส่วนที่คนไข้จะได้รับจากการใช้บริการการดูแลคนไข้ระยะสุดท้าย

 • ความช่วยเหลือด้านการเชิงปฎิบัติ เช่น ด้านการเงิน ด้านการประกันภัย และการประสานงานด้านทรัพยากรชุมชน-คำแนะนำเกี่ยวกับคำสั่งล่วงหน้าและการตัดสินใจเมื่อสิ้นสุดอายุ
 • บริการบำบัด เช่นการดูแลทุเลา อกลุ่มอาสาสมัครสนับสนุน กลุ่มสนับสนุนความเศร้าโศก 
 • การสนับสนุนทางอารมณ์และจิตวิญญาณของทั้งฝั่งผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย
 • เข้าถึงพยาบาลที่บ้านพักคนชราได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการเยี่ยมเยียนจากทีมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็น ทั้งพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยด้านสุขภาพที่บ้าน และคนอื่น ๆ

การดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีสมาธิกับการใช้เวลากับคนที่คุณรักและใช้เวลาที่เหลืออย่างมีความสุขกับครอบครัวได้ และเมื่อวันสำคัญวันนั้นมาถึง คุณจะไม่รู้สึกเสียดายที่ได้ใช้บริการและได้ดูแลคนสำคัญของคุณอย่างแน่นอน

ตกแต่งบ้าน

อะไรที่ไม่ควรทำในการตกแต่งบ้าน

บ้านไม่ใช่เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยอีกต่อไปสำหรับผู้คนในยุคนี้เพราะเราใช้ชีวิตอยู่บ้านให้มีความสุขมากกว่าเมื่อก่อนดังนั้นการออกแบบและการตกแต่งบ้านซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญการสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้สร้างความสุขกับผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นในยุคนี้นั่นเองดังนั้นวันนี้การตกแต่งบ้านจึงมีสิ่งที่ควรและไม่ควรทำเพื่อให้บ้านของเราน่าอยู่และเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่เราควรและไม่ควรทำถ้าหากอยากให้บ้านของเรามีความสวยงามและทันสมัยอยู่เสมอ

การแยกแยะระหว่างคำว่าน่าเบื่อและยั่งยืน  ซึ่งทั้งสองคำนี้เป็นคำที่เรามักจะได้ยินในการตกแต่งบ้านให้มีความน่าอยู่สวยงามไปตลอดหรือการตกแต่งบ้านให้มีความยั่งยืนซึ่งในส่วนข้อหลังนั้นจะหมายถึงการแต่งบ้านโดยการเลือกใช้ของรีไซเคิลแปรในการเลือกใช้ของประเภทนี้เราก็ควรที่จะคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสีหรือพื้นผิวต่างๆก็เช่นกันโดยการเลือกใช้ของตกแต่งบ้านที่เป็นของรีไซเคิลจะทำให้บ้านดูมีความคลาสสิกและมีความ Modern มากยิ่งขึ้น

การตกแต่งบ้านเลือกสไตล์วินเทจเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการตกแต่งบ้านให้มีความยั่งยืนมั่นหมายความว่างานวินเทจช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดงบประมาณในการตกแต่งในขณะที่หลายคนอาจจะมองว่าสไตล์วินเทจอาจจะทำให้บ้านดูแลสมัยแต่ตรงกันข้ามการตกแต่งบ้านในสไตล์นี้กลับยิ่งเป็นที่นิยมและทำให้บ้านอยู่ดีมีเอกลักษณ์และทันสมัยเอามากๆเลยล่ะ

อย่าเลือกเยอะอย่าตกแต่งบ้านเยอะถ้าหากคุณอยากให้บ้านคุณมีความสวยงามอย่างยั่งยืนไปตลอดกาลคือการลดข้าวของภายในบ้านลงไม่ใช่การซื้อหามาเพิ่มหรือภาษาวัยรุ่นเราเรียกว่าถมบ้านนั่นเอง ซึ่งในการถมบ้านพี่หมายถึงนี้คือการที่เราซื้อหาเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้สำหรับตกแต่งบ้านมาใส่บ้านเราอยู่เป็นประจำจนแทบจะหาที่เดินหาทางโล่งๆไม่มีมันยิ่งเป็นการเพิ่มทรัพยากรให้มีมากจนเกินไป

อย่าทิ้งทุกอย่างออกจากบ้านไปทั้งหมดในกรณีที่คุณรีโนเวทบ้านหรือตกแต่งบ้านใหม่โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะทุบรื้อถอนและทิ้งข้าวของเครื่องใช้ถูกๆแต่ในกรณีที่เราจะตกแต่งบ้านด้วยการรีโนเวทเราควรที่จะเลือกเก็บเฟอร์นิเจอร์หรือข้าวของเครื่องใช้บางชิ้นเอาไว้แม้กระทั่งไม้กระดานเก่าๆผุพังพังอาจจะมีประโยชน์ขึ้นมาและนำมาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งบ้านหรือนำมาปรับปรุงให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ภายในบ้านก็ยังได้ดังนั้นวันนี้การที่เราจะส่งแต่งบ้านใหม่ก็ไม่จำเป็นที่จะทิ้งทุกอย่างแล้วซื้อทุกอย่างใหม่กลับเข้ามาตรงกันข้ามการที่เราเก็บนำมาประ จะเป็นการทำให้บ้านเราดูดีมีสไตล์ในแบบที่คาดไม่ถึงได้เลยล่ะ 

ฝ้าชายคา SCG

สร้างบ้านอย่างไรให้สวยถูกใจน่าอยู่ เลือกใช้ฝ้าชายคา SCG รับรองสวยถูกใจอย่างแน่นอน

            ฝ้าชายคา SCG ถือเป็นฝ้าชายคาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างทั้งรูปแบบดีไซน์ที่สวยงามและความมีนวัตกรรมของฝ้าชายคา เนื่องจากชายคาบ้านเป็นจุดที่เปรียบเสมือนหน้าตาของเจ้าของบ้าน เพราะเป็นส่วนด้านนอกของตัวบ้านที่คนภายนอกมองเห็นเป็นลำดับแรก ๆ ฉะนั้นการเลือกใช้วัสดุจึงเป็นต้องพิถีพิถันมากเป็นพิเศษ

คุณสมบัติพิเศษของ ฝ้าชายคา SCG นวัตกรรมใหม่แห่งการสร้างบ้าน

                SCG ขึ้นชื่อในเรื่องของวัสดุก่อสร้างลำดับต้น ๆ ของประเทศซึ่งได้พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงฝ้าชายคาที่มีคุณสมบัติไม่เหมือนใคร

 • นวัตกรรมใหม่ เอสซีจีได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้าชายคาออกมาในรูปแบบของสมาร์ทบอร์ด มีจุดเด่นเรื่องการระบายอากาศ โดยผลิตจากโครงสร้างพิเศษด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี FIRM & FLEX และผ่านการอบไอน้ำที่อุณหภูมิแรงดันสูงมาแล้ว จึงทำให้ได้ฝ้าชายคาที่มีคุณสมบัติทนทานต่อความชื้น ไม่ผุกร่อนหรือเปื่อยยุ่ย ทนต่อแดดและฝน
 • ดีไซน์สวยงาม เรื่องความสวยงามของฝ้าชายคา SCG ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกัน ทางเอสซีจีได้ออกแบบฝ้าชายคามาในรูปแบบของรูระบายอากาศ เพื่อช่วยระบายความร้อนและความชื้นให้กับโถงหลังคาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีความสวยงามดีไซน์ทันสมัย
 • สะดวกติดตั้งง่าย เนื่องจากฝ้าชายคามาในรูปแบบของสมาร์ทบอร์ดพร้อมติดตั้งตาข่ายไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป ที่ผลิตมาจากโรงงานโดยตรง สามารถป้องกันทั้งแมลงและสัตว์ขนาดเล็กเข้าบ้านได้
 • สีสันสวยงาม ฝ้าชายคาสมาร์ทบอร์ดของ SCG เป็นฝ้าสำเร็จรูปมาจากโรงงานที่ผ่านกระบวนการผสมสีมาในเนื้อวัสดุให้เรียบร้อยแล้ว จึงหมดปัญหาเรื่องการสีทาไม่ต้องเป็นกังวลว่าสีจะหลุดลอกหรือซีดจาง

ลายสมาร์ทบอร์ด ฝ้าชายคา SCG รุ่นระบายอากาศ-โพรเทคชั่น

                หากพูดถึงฝ้าชายคาบ้านเมื่อก่อนไม่ค่อยมีลวดลายให้ได้เลือกใช้มากนัก ส่วนใหญ่มักมีลักษณะเป็นแบบแผ่นเรียบธรรมดา ทางเอสซีจีจึงได้พัฒนาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ต้องการของผู้ใช้งาน จึงได้พัฒนาฝ้าชายคา SCG รุ่นระบายอากาศ-โพรเทคชั่น ออกมาวางจำหน่ายซึ่งมีให้เลือกหลายแบบ อาทิ

 • รุ่นลายไม้ระบายอากาศ มีลักษณะลวดลายและพื้นผิวสวยเหมือนไม้จริง จึงเหมาะกับบ้านสไตล์ไทยย้อนยุกต์ที่ จุดเด่นของสมาร์ทบอร์ดลายไม้ระบายอากาศคือการมีรูระบายอากาศเล็ก ๆ เพื่อช่วยระบายความร้อนจากหลังคาไม่ให้ไหลเข้าสู่ภายในบ้านนั้นเอง
 • รุ่นเซาะร่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศ ฝ้าชายคารุ่นนี้มีความพิเศษที่พื้นผิวเรียบถูกเซาะร่องระบายอากาศทุกร่องระยะ 3 นิ้ว เรียงเป็นแถวเต็มแผ่นสมาร์ทบอร์ด สามารถใช้ตกแต่งเป็นฝ้าชายคาบ้านได้หลายสไตล์อย่างลงตัว
 • รุ่นระบายอากาศแคปซูล เป็นฝ้าชายที่ถูกเจาะรูสำเร็จรูปจากโรงงาน โดยมีรูระบายอากาศคล้ายแคปซูลเรียงต่อกันเป็นแถว นิยมใช้เป็นฝ้าชายคาตกแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์นหรือสไตล์มินิมอล
 • รุ่นเซาะร่องระบายอากาศแบบครึ่งแผ่น มีลักษณะเป็นฝ้าชายคาที่ถูกเซาะร่องระบายอากาศเพียงครึ่งแผ่น เหมาะกับบ้านสมัยใหม่ที่เน้นความสวยแบบเรียบ ๆ แต่ดูทันสมัย

                 ฝ้าชายคา SCG เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางเลือกคนสร้างบ้าน เพราะผลิตขึ้นจากโครงสร้างพิเศษทางเทคโนโลยี จึงมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังมีดีไซน์ให้เลือกใช้งานที่หลากหลาย พร้อมฟังก์ชันการติดตั้งสะดวกง่ายและรวดเร็ว ถือเป็นฝ้าชายคาทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนสร้างบ้าน

วอลเปเปอร์

4 ข้อดีของการติดวอลเปเปอร์ที่บ้าน

สีสันภายในห้องเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน รวมถึงการตกแต่งห้องให้เป็นไปตามแบบสไตล์ที่คุณต้องการ รวมถึงจะเป็นตัวช่วยกำหนดในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากเลือกสีให้เหมาะสม ก็จะช่วยเพิ่มความสุขให้กับการใช้ชีวิตในบ้านได้ เช่นห้องนอนถ้าเลือกสีที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้นอนหลับง่าย นอนหลับสบาย นอนหลับได้เต็มอิ่ม ตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกเบิกบาน พร้อมที่จะออกไปทำงานได้อย่างสดใส สีทาภายในห้องนอนยังสามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ และสะท้อนบุคลิกภาพของเจ้าของห้องได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการเลือกสีตกแต่งห้องจึงมีความสำคัญอย่างมาก

ซึ่งการตกแต่งห้องในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องทาสีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น มีทางเลือกให้คุณอย่างมากมายนั่นคือการใช้ วอลเปเปอร์ ในบางครั้งการทาสีจะทำให้การเปลี่ยนสไตล์ยากขึ้น บางทีเราอาจจะรู้สึกเบื่ออยากเปลี่ยนสีเปลี่ยนสไตล์ก็ทำได้ยาก แต่วอลเปเปอร์จะทำให้หมดปัญหานี้ไปได้เลย มาดูกันดีกว่าว่าวอลเปเปอร์มีดีอย่างไร

ติดวอลเปเปอร์ มีข้อดีอย่างไรบ้าง?

1. ประหยัดเวลา

การติดตั้งวอลเปเปอร์นั้นสามารถทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยช่างเฉพาะทาง เช่น วอลเปเปอร์ชนิดมีกาวในตัวติดตั้งง่ายๆ เพียงลอกเทปกาวด้านหลังแล้วใช้ผ้าลูบที่วอลเปเปอร์ไปตามผนังที่ต้องการก็เป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งวอลเปเปอร์ก็มีขนาดหน้ากว้างมากทำให้ติดตั้งได้เร็วยิ่งขึ้น

2. ความสวยงาม

เพราะการทาสีนั้นหลักๆ จะมีแค่สีพื้น (Solid) แต่วอลเปเปอร์นั้นมีรูปแบบและลวดลาย (Pattern) หลากหลายมากกว่า ผู้ใช้วอลเปเปอร์ส่วนใหญ่มักจะรู้สึกว่าการใช้วอลเปเปอร์นั้นทำให้ผนังบ้านดูหรูหรามีระดับมากกว่าการทาสี

3. ลดเสียงรบกวน

เรื่องนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า วอลล์เปเปอร์สามารถลดเสียงรบกวนจากผนังห้องได้ดีกว่าผนังทาสี ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สูงเทียบเท่ากับวัสดุกรุผิวผนังชนิดอื่นๆ แต่ก็จัดว่าดีกว่าผนังทาสี เพราะอย่างน้อยก็มีวัสดุที่กรุทับผนังอีกหนึ่งชั้น ช่วยมลภาวะทางเสียงที่อาจจะได้รับจากห้องติดกัน และช่วยป้องกันเสียงจากห้องเราที่หลุดลอดออกไปรบกวนห้องข้างเคียงอีกด้วย

4. การปกปิดร่องรอยของผนัง

การทาสีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถปกปิดร่องรอยของผนังเช่น รอยแตก รอบเปื้อนต่างๆ ที่แก้ได้ยาก แต่การติดวอลเปเปอร์นั้นสามารถปกปิดสภาพผนังที่ถูกทำลายหรือมีรอยได้ดี สะดวก และรวดเร็ว

นี่ก็เป็นข้อดีของการใช้วอลเปเปอร์แทนสีทาภายใน ซึ่งรูปแบบของวอลเปเปอร์ก็มีให้เลือกหลากหลาย และสามารถหาซื้อได้ง่ายจาก LAZADA นอกจาความหลากหลายแล้ววอลเปเปอร์ใน LAZADA ยังมีราคาที่ถูกจนถึงแพงตามความต้องการของคุณ

แผ่นอะคริลิค

การติดตั้ง หลังคาด้วยแผ่นอะคริลิค มีขั้นตอนอย่างไร

แผ่นอะคริลิค มาพร้อมคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่ากระจกหลายเท่า จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น การทำหลังคาอะคริลิค หลังคาโปร่งแสงช่วยประหยัดพลังงาน แถมยังติดตั้งได้ง่ายเพราะมีน้ำหนักเบาประหยัดค่าแรงในการติดตั้ง สามารถยก เคลื่อนย้ายได้รวดเร็ว บทความนี้เราได้นำขั้นตอนการติดตั้ง หลังคาแผ่นอะคริลิคเบื่องต้นมาฝาก

ขั้นตอนที่ 1 วางยางกันน้ำบนโครงจันทัน

นำยางกันน้ำ EPDM Bottom ไปวางด้านบนโครงจันทัน ลักษณะของยางกันน้ำจะเป็นแผ่น โดยยาง Bottom จะทำหน้าที่รองรับแผ่นอะคริลิคหรือหลังคาชินโคไลท์ (การนำเอาแผ่นอะคริลิค ที่มีคุณสมบัติใส โปร่งแสงมาทำเป็นหลังคา/กันสาด) ยางกันน้ำจะช่วยป้องกันการรั่วซึมระหว่างรอยต่อแผ่นกับโครงเหล็กได้

ขั้นตอนที่ 2 วางแผ่นอะคริลิคหรือหลังคาชินโคไลท์บนยาง

เมื่อวางยางกันน้ำ EPDM Bottom  บนโครงจันทันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาให้วางแผ่นอะคริลิคหรือหลังคาชินโคไลท์บนยางอีกที ลอกสติ๊กเกอร์บนแผ่นอะคริลิคออก นำแผ่นอะคริลิคมาวางเรียงต่อกัน โดยเว้นช่องว่างระหว่างแผ่นประมาณ 1-1.2 ซม. เนื่องจากแผ่นอะคริลิคจะมีการยืด-หดตัวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดความชื้น ระยะห่างนี้ช่วยให้แผ่นอะคริลิคไม่ขยายตัว จนเกิดการชนกัน รวมถึงเกิดการโก่งตัวของแผ่น การตัดแผ่นอะคริลิคแนะนำให้ใช้ใบตัดอะลูมิเนียมฟันถี่ การวางแผ่นอะคริลิคสามารถยื่นออกจากโครงสร้างเหล็กได้ประมาณ 5 ซม. ขั้นตอนการเก็บงานสามารถใช้อะลูมิเนียมตัว U ปิดขอบแผ่นที่ยื่นออกมาได้

ขั้นตอนที่ 3 ใช้เส้นอะลูมิเนียม Camper ยึดแผ่นอะคริลิคหรือชินโคไลท์

นำยาง EPDM Camp ประกอบเข้าร่องของเส้นอะลูมิเนียม KUUNAPAB Camp จากนั้นนำ KUUNAPAB Camp มาวางประกบลงด้านบนแผ่นอะคริลิคและใช้สกรูยึด Camper กับเข้าตัวโครงเหล็ก

ขั้นตอนที่ 4 นำตัวอะลูมิเนียม Cover มาสวมลงบน Camper

นำตัวอะลูมิเนียม Cover มาสวมลงบน Camper ปิดด้านบนเพื่อให้ดูสวยงาม การสวมเส้นอะลูมิเนียมลงไปจะเกิดการล็อคกันของ Camper และ Cover

ขั้นตอนที่ 5 เก็บงาน

ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการเก็บงาน นำหัวปิด Skylight End Cap มาปิดปลายอะลูมิเนียม KUUNAPAB Camp ด้านที่ยื่นออกจากโครงเหล็กหลังคา นำฉากอะลูมิเนียมตัว U ใส่ปิดขอบนอกของแผ่นชินโคไลท์ จากนั้น นำเทปยางมะตอยแปะทับระหว่างแผ่นชินโคไลท์กับผนัง ใส่แฟลชชิ่งอะลูมิเนียมปิดบนแฟลชชิ่งเทปและใช้ซิลิโคนยิงบนรอยต่อแฟลชชิ่งและผนังปูน ทั้งหมดนี้ คือการติดตั้งหลังคาชินโคไลท์หรือหลังคาแผ่นอะคริลิคในเบื้องต้น การติดตั้งหลังคาแผ่นอะคริลิคต้องใช้ความระมัดระวัง ผู้ติดตั้งต้องศึกษาทำความเข้าใจ เรียนรู้เทคนิคต่างๆ มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน

รับซื้อกระเป๋าหลุยส์

หนึ่งในทางเลือกใหม่สำหรับชาวขี้เบื่ออย่างเรา

•ใคร ๆ ก็เจ้าของกระเป๋าหลุยส์ได้

กระเป๋าหลุยส์นั้นถือว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับหมูวัยรุ่นในสังคมตอนนี้ กระเป๋าหลุยส์ถือว่าเป็นที่จับตามองในวงการแฟชั่นนิสต้ามาก ๆ เพราะด้วยความทันสมัยและหรูหราที่เพียบพร้อมไปด้วยกัน คุณภาพชั้นเลิศจากวัสดุและขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ ทำให้กระเป๋าหลุยส์นั้นเป็นที่พูดถึงของใครหลาย ๆ คนและได้มีการรับซื้อกระเป๋าหลุยส์เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองก็ตาม ผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็ต้องการกระเป๋าหลุยส์กันทั้งนั้น

จึงไม่แปลกเลยที่จะมีคนรับซื้อกระเป๋าหลุยส์หรือว่ารับขายเป็นจำนวนมาก นอกจากตามช็อปก็ยังมีร้านค้าหรือบุคคลต่าง ๆ อีกมากมายที่ให้ความสนใจและรับซื้อกระเป๋าหลุยส์อยู่เรื่อย ๆ ไม่จำเป็นเลยที่คุณจะต้องซื้อกระเป๋าหลุยส์จากในชอปเท่านั้น แต่สามารถซื้อได้ตามร้านค้าแบรนด์เนมทั่วไปได้แล้ว ที่คุณมั่นใจและเชื่อถือได้ว่าเขานั้นขายของแท้

•ความหลุยส์นี้

แบรนด์กระเป๋าไฮเอนด์สุดโด่งดังที่รับรองว่าไม่มีใครไม่รู้จัก สั่นสะเทือนวงการแฟชั่นกันเป็นแถวเพราะด้วยความเป็น Louis Vuitton นี่เอง และล่าสุดทางแบรนด์ได้ปล่อยกระเป๋ารุ่น Coussin ออกมา ดีไซน์โดย Nicolas Ghesquière หรือ Creative Director ประจำแบรนด์ Louis Vuitton นั่นเอง ซึ่งถือเป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากในคอลเลคชั่น Spring-Summer 2021 

ซึ่งเจ้ากระเป๋า Coussin รุ่นนี้มีออกมา 2 ขนาดด้วยกัน คือ Coussin PM และ Coussin MM ส่วนตัวกระเป๋าทำมาจากหนังแกะเนื้อนิ่ม สัมผัสนุ่มอย่างกับขนแกะ พร้อมด้วยการประทับลาย Monogram ที่เราคุ้นเคยกันดี เป็นลายซิกเนเจอร์ของ Louis Vuitton ไว้อย่างลงตัว 

ถ้าใครขี้เบื่อ กระเป๋าใบนี้ก็จะเหมาะกับคุณมาก เพราะสามารถสะพายได้หลายแบบ เพราะมาพร้อมกับสายหนังที่สามารถปรับขนาดได้ ทำให้ไม่ว่าจะสะพายข้างหรือสะพายเฉียงก็ดูดีมีสไตล์ไปหมด ที่สำคัญยังมีสายโซ่สุดวินเทจที่ทำให้เราสามารถสะพายไหล่ได้สไตล์กระเป๋าบาแกตต์ ถือเป็นกระเป๋าที่ซื้อหนึ่งเหมือนได้กระเป๋าหลายใบเลยล่ะ เรียกได้ว่าสุดเท่กันเลยทีเดียวเชียว

•ทางเลือกใหม่ของคนขี้เบื่อ

หรือว่าใครที่มีกระเป๋าหลุยส์เป็นจำนวนมากและต้องการที่จะเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อย ๆ โดยไม่ได้ต้องการที่จะสะสมกระเป๋าหลุยส์ ก็สามารถที่จะนำไปขายให้กับร้านรับซื้อกระเป๋าหลุยส์ได้ ถือว่าเป็นอะไรที่วิน-วิน ต่อกันทั้งสองฝ่าย เพราะว่าในตอนนี้ก็ได้มีร้านค้ารับซื้อกระเป๋าหลุยส์หลายร้านแล้ว 
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เราจะทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกัน และถือว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำเพราะว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้อีกมากมายหากใครที่กำลังเบื่อ ๆ กระเป๋าหลุยส์ของตัวเอง ก็สามารถนำไปขายให้กับร้านรับซื้อกระเป๋าหลุยส์ได้ ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามาก ๆ

สมัครงานพิษณุโลก

การสมัครงานพิษณุโลกให้ได้งานไม่ยากอย่างที่คิด

การสมัครงานพิษณุโลกในยุคสมัยปัจจุบันนี้สามารถทำได้ยากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นยังคงมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในหลาย ๆ องค์กรหรือหลาย ๆ บริษัทก็ได้ตั้งนโยบายในการรับสมัครผู้ที่ต้องการที่จะเข้าร่วมทำงานในองค์กรว่าจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบทั้งสองเข็มเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยต่อพนักงานในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมากก่อนที่จะเริ่มการสมัครงานพิษณุโลกนั้นต้องปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ 

 1. ตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำ เพื่อป้องกันและตรวจสอบร่างกายตนเองว่าร่างกายของตนเองนั้นอยู่ในสภาวะที่เป็นปกติอยู่หรือไม่อย่างไร เมื่อตรวจพบเจอในระยะแรก ๆ ก็จะทำให้สามารถเข้ารับการรักษาแก้ไขจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงที 
 1. หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก ไม่ว่าจะทำให้บุคลิกภาพทางกายภาพของร่างกายนั้นดูดีขึ้น การออกกำลังกายเป็นการที่จะช่วยทำให้ร่างกายและอวัยวะภายในนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นการทำงานของปอดให้แข็งแรง ทำให้ระบบต่าง ๆ ภายในนั้นอยู่ในสภาวะที่สมดุล เมื่อร่างกายได้รับเชื้อโรคจากภายนอกนั้นก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นสร้างภูมิออกมาจัดการเชื้อโรคเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการฟื้นตัวหรือพักฟื้นที่ไวขึ้น 
 1. ทบทวนความรู้และความสามารถอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้เรายังคงจำได้ถึงประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาต่าง ๆ เพื่อที่จะทำความรู้ความสามารถนี้แสดงออกไปยัง Hr ที่กำลังสัมภาษณ์เราอยู่ได้สัมผัสถึงความรู้ ความสามารถของเราจริง ๆ ตามแบบที่เราต้องการที่จะสื่อออกไป 
 1. ก่อนการสมัครงานพิษณุโลกจะต้องมีการพูดแนะนำตนเองกับหน้ากระจกทุกวัน เพื่อสร้างความเคยชินและได้เห็นถึงบุคลิกภาพต่าง ๆ ที่ยังเป็นข้อเสียของเราอยู่ ทางที่ดีก็ควรจะบันทึกวิดีโอเพื่อประเมินถึงบุคลิกภาพ ท่าทางในการพูดต่าง ๆ ว่ามีส่วนใดต้องรีบดำเนินการแก้ไข ในที่นี้เราก็ควรเตรียมบทสนทนาภาษาอังกฤษไว้ด้วยก็จะดีเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถช่วยให้เราตัดประเด็นบางประเด็นที่ไม่จำเป็นหรือยืดยาวจนเกินออกไปได้ 
 1. เอกสารที่สำคัญในการสมัครงานมีส่วนสำคัญ เพราะจะแสดงถึงความเตรียมความพร้อม เมื่อมีการขอเอกสารต่าง ๆ จากทางเราเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการสัมภาษณ์และภามคำถามเพื่อดูทัศนคตินั่นเอง