Archives July 2022

บริษัทลิฟต์บ้าน

ข้อควรรู้ในการเลือกบริษัทลิฟต์บ้านก่อนตัดสินใจติดตั้งลิฟต์

                การติดตั้งลิฟต์ส่วนตัวภายในบ้านถือเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ หรือเจ้าของบ้านที่มีบ้านหลาย ๆ ชั้น อาจต้องการความสะดวก ไม่ต้องขึ้นลงบันไดให้เหนื่อย ซึ่งในปัจจุบันก็มีบริษัทลิฟต์บ้านให้บริการติดตั้งอยู่มากมาย ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจลิฟต์บ้าน เหล่านี้คือข้อควรรู้ก่อนตัดสินติดตั้ง

อะไรบ้างที่คุณต้องรู้ก่อนเลือกบริษัทลิฟต์บ้าน

                1. ควรเลือกบริษัทลิฟท์บ้านที่มีประสบการณ์ มีความน่าเชื่อถือ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากลิฟต์เป็นอุปกรณ์ที่ต้องการความปลอดภัยสูง ดังนั้นจึงต้องใช้ความชำนาญในการติดตั้งเป็นอย่างมาก นอกจากจะต้องมีบุคลากรที่มีความชำนาญสูงแล้ว ลิฟท์บ้านที่ถูกนำมาติดตั้งนั้นต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกลิฟต์บ้านต้องครอบคลุม 6 หัวข้อ คือ มีคุณภาพ ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน ประหยัดพื้นที่ มีบริการหลังการขาย และมีดีไซน์สวยงาม

                2. บริษัทต้องมีการบริการที่ชัดเจนโปร่งใสในทุกขั้นตอน มีใบเสนอราคา กำหนดราคาที่แน่นอน มีการให้ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกต้องแก่ลูกค้า เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ และให้ข้อมูลในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ ให้คำแนะนำที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการใช้งาน ข้อควรระวัง การดูแลรักษา รวมไปถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ เรียกได้ว่าตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

                3. ราคาถือเป็นสิ่งสำคัญ ควรหาข้อมูลของบริษัทลิฟท์บ้านหลาย ๆ บริษัท แล้วนำข้อมูลมาพิจารณาเลือกสิ่งที่ดีที่สุด โดยปกติราคาของลิฟต์บ้านจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ได้แก่ ระบบของลิฟต์ ซึ่งมีกลไกการทำงาน และวัสดุที่แตกต่างกัน ความสูงของบ้านหรืออาคารที่จะทำการติดตั้ง ขนาดลิฟต์และความสามารถในการรองรับน้ำหนัก คุณภาพและมาตรฐานของลิฟต์บ้านที่นำมาติดตั้ง ค่าทำปล่องลิฟต์ ค่าปรับปรุงสถานที่ และห้องเครื่อง ค่าเทคโนโลยีของตัวลิฟต์บ้านที่นำมาติดตั้ง ลิฟต์บางรุ่นอาจใช้เทคโนโลยีช่วยประหยัดพลังงาน หรือลดเสียงดัง นอกจากนี้ดีไซน์ของตัวลิฟต์ก็มีผลต่อราคาเช่นกัน ดังนั้น ก่อนตัดสินใจติดตั้งลิฟต์บ้าน ควรศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียด เปรียบเทียบ และเลือกสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุด

                4. บริษัทลิฟท์บ้านที่ดีต้องมีการบริการหลังการขายที่ดี ลิฟต์บ้านหนึ่งตัวมีอายุการใช้นานได้นานถึง 20 ปี ดังนั้นในระหว่างการใช้งาน ต้องเลือกบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องของการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอาการขัดข้อง และปัญหาอื่น ๆ ที่อาจติดตามมาได้ในภายหลัง ต้องมีศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน ครอบคลุมหลายพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในยามที่เกิดปัญหา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวก มีการบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ

                5. บริษัทลิฟต์บ้านที่ดีต้องมีสถานที่ตั้งชัดเจน มีการกำหนดสถานที่การดำเนินธุรกิจชัดเจน มีเลขที่ตั้ง แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ และช่องทางติดต่ออื่น ๆ ลูกค้าต้องสามารถติดต่อได้อย่างสะดวกเมื่อประสบปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือหลังการใช้ผลิตภัณฑ์

                ลิฟต์บ้านเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้ดี ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่อาจเกิดอันตรายได้ง่าย การติดตั้งจึงต้องใช้ความชำนาญพิเศษ ก่อนเลือกใช้บริการบริษัทลิฟต์บ้าน ต้องศึกษาหาข้อมูล เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละบริษัท รวมไปถึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลิฟต์บ้านโดยเฉพาะ เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากที่สุด

อบรม จป เทคนิค

อบรม จป เทคนิค อบรมไปทำไม อบรมอะไรบ้าง ไม่อบรมผิดไหม

การทำงาน มักมีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานเสมอ สถานประกอบกิจการต่างๆ ควรมีบุคคลากรที่ดูแลด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ บุคลากรที่ดูแลด้านความปลอดภัย เรียกว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป นั่นเอง จป มีด้วยกันหลายระดับ หนึ่งในนั้น คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค หรือ จป เทคนิค ซึ่งผู้จะเข้ารับการอบรม จป เทคนิคต้องเป็น จป หัวหน้างานหรือผ่านการอบรม จป หัวหน้างานมาก่อน

ตามกฎกระทรวงได้มีการกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กิจการที่ต้องมี จป เทคนิค ได้แก่

  • โรงแรม คลังสินค้า
  • ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง
  • ขนส่ง
  • สถานีบริการน้ำมัน

โดยสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีลูกจ้าง 20-49 คน ต้องมี จป เทคนิค แต่ถ้าสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีจำนวนลูกจ้าง 50-99 คน ต้องมี จป เทคนิคขั้นสูง และถ้าสถานประกอบกิจการมีจำนวนลูกจ้างมากกว่า 100 คนขึ้นไป ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ หรือ จป วิชาชีพ

หน้าที่ของ จป เทคนิค

โดยหลักๆ แล้ว จป เทคนิคมีหน้าที่คือตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จป เทคนิค มีหน้าที่วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้อันตราย นำไปสู่การหาแนวทางหามาตรการในการป้องกันแก้ไข หาขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องและก่อให้เกิดความปลอดภัย และมีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง

รู้หรือไม่ว่า ถ้าสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 หรือเป็นกิจการที่เข้าข่ายแต่ไม่มี จป เทคนิคหรือ จป ในระดับอื่นๆ นายจ้างมีโอกาสติดคุกได้เลยทีเดียว ซึ่งผิดต่อข้อกฎหมาย พรบ. ด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2554 หากนายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิดหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

หลักสูตรอบรม จป เทคนิค

การอบรม จป เทคนิค หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค มีระยะเวลาในการอบรม 18 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 4 หมวดวิชาได้แก่

1.การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

2.กฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.การวิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย

4.การฝึกปฏิบัติโดยการป้องกันและการควบคุมอันตราย

ทั้งหมดนี้ คือสาระดีๆ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคหรือ จป เทคนิค การอบรม จป เทคนิค นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่รับจัดอบรม จป เทคนิค เดี๋ยวนี้เขาอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกสบาย ง่ายมากๆ เลือกสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มคอรงแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001