อบรม จป เทคนิค อบรมไปทำไม อบรมอะไรบ้าง ไม่อบรมผิดไหม

การทำงาน มักมีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานเสมอ สถานประกอบกิจการต่างๆ ควรมีบุคคลากรที่ดูแลด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ บุคลากรที่ดูแลด้านความปลอดภัย เรียกว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป นั่นเอง จป มีด้วยกันหลายระดับ หนึ่งในนั้น คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค หรือ จป เทคนิค ซึ่งผู้จะเข้ารับการอบรม จป เทคนิคต้องเป็น จป หัวหน้างานหรือผ่านการอบรม จป หัวหน้างานมาก่อน

ตามกฎกระทรวงได้มีการกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กิจการที่ต้องมี จป เทคนิค ได้แก่

  • โรงแรม คลังสินค้า
  • ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง
  • ขนส่ง
  • สถานีบริการน้ำมัน

โดยสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีลูกจ้าง 20-49 คน ต้องมี จป เทคนิค แต่ถ้าสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีจำนวนลูกจ้าง 50-99 คน ต้องมี จป เทคนิคขั้นสูง และถ้าสถานประกอบกิจการมีจำนวนลูกจ้างมากกว่า 100 คนขึ้นไป ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ หรือ จป วิชาชีพ

หน้าที่ของ จป เทคนิค

โดยหลักๆ แล้ว จป เทคนิคมีหน้าที่คือตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จป เทคนิค มีหน้าที่วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้อันตราย นำไปสู่การหาแนวทางหามาตรการในการป้องกันแก้ไข หาขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องและก่อให้เกิดความปลอดภัย และมีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง

รู้หรือไม่ว่า ถ้าสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 หรือเป็นกิจการที่เข้าข่ายแต่ไม่มี จป เทคนิคหรือ จป ในระดับอื่นๆ นายจ้างมีโอกาสติดคุกได้เลยทีเดียว ซึ่งผิดต่อข้อกฎหมาย พรบ. ด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2554 หากนายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิดหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

หลักสูตรอบรม จป เทคนิค

การอบรม จป เทคนิค หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค มีระยะเวลาในการอบรม 18 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 4 หมวดวิชาได้แก่

1.การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

2.กฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.การวิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย

4.การฝึกปฏิบัติโดยการป้องกันและการควบคุมอันตราย

ทั้งหมดนี้ คือสาระดีๆ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคหรือ จป เทคนิค การอบรม จป เทคนิค นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่รับจัดอบรม จป เทคนิค เดี๋ยวนี้เขาอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกสบาย ง่ายมากๆ เลือกสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มคอรงแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001