ข้อควรรู้ในการเลือกบริษัทลิฟต์บ้านก่อนตัดสินใจติดตั้งลิฟต์

                การติดตั้งลิฟต์ส่วนตัวภายในบ้านถือเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ หรือเจ้าของบ้านที่มีบ้านหลาย ๆ ชั้น อาจต้องการความสะดวก ไม่ต้องขึ้นลงบันไดให้เหนื่อย ซึ่งในปัจจุบันก็มีบริษัทลิฟต์บ้านให้บริการติดตั้งอยู่มากมาย ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจลิฟต์บ้าน เหล่านี้คือข้อควรรู้ก่อนตัดสินติดตั้ง

อะไรบ้างที่คุณต้องรู้ก่อนเลือกบริษัทลิฟต์บ้าน

                1. ควรเลือกบริษัทลิฟท์บ้านที่มีประสบการณ์ มีความน่าเชื่อถือ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากลิฟต์เป็นอุปกรณ์ที่ต้องการความปลอดภัยสูง ดังนั้นจึงต้องใช้ความชำนาญในการติดตั้งเป็นอย่างมาก นอกจากจะต้องมีบุคลากรที่มีความชำนาญสูงแล้ว ลิฟท์บ้านที่ถูกนำมาติดตั้งนั้นต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกลิฟต์บ้านต้องครอบคลุม 6 หัวข้อ คือ มีคุณภาพ ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน ประหยัดพื้นที่ มีบริการหลังการขาย และมีดีไซน์สวยงาม

                2. บริษัทต้องมีการบริการที่ชัดเจนโปร่งใสในทุกขั้นตอน มีใบเสนอราคา กำหนดราคาที่แน่นอน มีการให้ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกต้องแก่ลูกค้า เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ และให้ข้อมูลในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ ให้คำแนะนำที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการใช้งาน ข้อควรระวัง การดูแลรักษา รวมไปถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ เรียกได้ว่าตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

                3. ราคาถือเป็นสิ่งสำคัญ ควรหาข้อมูลของบริษัทลิฟท์บ้านหลาย ๆ บริษัท แล้วนำข้อมูลมาพิจารณาเลือกสิ่งที่ดีที่สุด โดยปกติราคาของลิฟต์บ้านจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ได้แก่ ระบบของลิฟต์ ซึ่งมีกลไกการทำงาน และวัสดุที่แตกต่างกัน ความสูงของบ้านหรืออาคารที่จะทำการติดตั้ง ขนาดลิฟต์และความสามารถในการรองรับน้ำหนัก คุณภาพและมาตรฐานของลิฟต์บ้านที่นำมาติดตั้ง ค่าทำปล่องลิฟต์ ค่าปรับปรุงสถานที่ และห้องเครื่อง ค่าเทคโนโลยีของตัวลิฟต์บ้านที่นำมาติดตั้ง ลิฟต์บางรุ่นอาจใช้เทคโนโลยีช่วยประหยัดพลังงาน หรือลดเสียงดัง นอกจากนี้ดีไซน์ของตัวลิฟต์ก็มีผลต่อราคาเช่นกัน ดังนั้น ก่อนตัดสินใจติดตั้งลิฟต์บ้าน ควรศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียด เปรียบเทียบ และเลือกสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุด

                4. บริษัทลิฟท์บ้านที่ดีต้องมีการบริการหลังการขายที่ดี ลิฟต์บ้านหนึ่งตัวมีอายุการใช้นานได้นานถึง 20 ปี ดังนั้นในระหว่างการใช้งาน ต้องเลือกบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องของการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอาการขัดข้อง และปัญหาอื่น ๆ ที่อาจติดตามมาได้ในภายหลัง ต้องมีศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน ครอบคลุมหลายพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในยามที่เกิดปัญหา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวก มีการบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ

                5. บริษัทลิฟต์บ้านที่ดีต้องมีสถานที่ตั้งชัดเจน มีการกำหนดสถานที่การดำเนินธุรกิจชัดเจน มีเลขที่ตั้ง แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ และช่องทางติดต่ออื่น ๆ ลูกค้าต้องสามารถติดต่อได้อย่างสะดวกเมื่อประสบปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือหลังการใช้ผลิตภัณฑ์

                ลิฟต์บ้านเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้ดี ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่อาจเกิดอันตรายได้ง่าย การติดตั้งจึงต้องใช้ความชำนาญพิเศษ ก่อนเลือกใช้บริการบริษัทลิฟต์บ้าน ต้องศึกษาหาข้อมูล เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละบริษัท รวมไปถึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลิฟต์บ้านโดยเฉพาะ เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากที่สุด