การดูแลคนไข้ระยะสุดท้าย คืออะไร?

การดูแลคนไข้ระยะสุดท้าย (hospice care)เป็นการรักษาพยาบาลประเภทหนึ่งที่เน้นการให้ความสะดวกสบายและการสนับสนุนผู้ป่วยระยะสุดท้าย การดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายสามารถทำได้ในหลายสถานที่ รวมทั้งโรงพยาบาล บ้านพักคนชรา และแม้แต่บ้านของผู้ป่วยเอง ทีมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้การสนับสนุนคนไข้ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณและครอบครัวของพวกเขา การดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายมักจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการรักษาโรคมะเร็ง แต่ก็สามารถเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เป็นโรคอื่น ๆได้เช่นกัน การดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายสามารถช่วยผู้ป่วยให้จดจ่อกับการใช้เวลากับคนที่เขารักและมีความสุขกับเวลาที่เหลือ มากกว่าการรักษาที่แค่ยืดอายุไปวัน ๆแต่ไม่มีวิธีรักษา

การดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายในสายตาของสังคมไทย

ในประเทศไทย การดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือเข้าใจดีเท่าในประเทศอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากมุมมองของคนไทยเกี่ยวกับชีวิตและความตายค่อนข้างแตกต่างจากวัฒนธรรมอื่นๆ สำหรับคนไทย ความตายไม่ได้ถูกมองว่าเป็นจุดจบ แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอในที่สุดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ส่งผลให้มีการมุ่งเน้นในเรื่องการยืดอายุเลยแม้แต่น้อย และโฟกัสไปที่ความสำคัญกับการทำให้มั่นใจว่าบุคคลคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าการดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายไม่ได้ถูกมองว่าจำเป็นหรือสำคัญเสมอไป อย่างไรก็ตามทัศนคตินี้เริ่มเปลี่ยนไป เนื่องจากคนไทยจำนวนมากขึ้นได้รับประโยชน์จากการดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นการปลอบประโลมและช่วยเหลือผู้ที่กำลังจะเสียชีวิต ในขณะที่สังคมไทยยังคงมีการพัฒนาต่อไป เป็นไปได้ว่าการดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายจะถูกนำมาใช้และเป็นที่ชื่นชมในวงกว้างมากขึ้น

การบริการของการดูแลคนไข้ระยะสุดท้าย

การบริการทั่วไปของการดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายมีบริการที่หลากหลาย และนี่คือการบริการบางส่วนที่คนไข้จะได้รับจากการใช้บริการการดูแลคนไข้ระยะสุดท้าย

  • ความช่วยเหลือด้านการเชิงปฎิบัติ เช่น ด้านการเงิน ด้านการประกันภัย และการประสานงานด้านทรัพยากรชุมชน-คำแนะนำเกี่ยวกับคำสั่งล่วงหน้าและการตัดสินใจเมื่อสิ้นสุดอายุ
  • บริการบำบัด เช่นการดูแลทุเลา อกลุ่มอาสาสมัครสนับสนุน กลุ่มสนับสนุนความเศร้าโศก 
  • การสนับสนุนทางอารมณ์และจิตวิญญาณของทั้งฝั่งผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย
  • เข้าถึงพยาบาลที่บ้านพักคนชราได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการเยี่ยมเยียนจากทีมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็น ทั้งพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยด้านสุขภาพที่บ้าน และคนอื่น ๆ

การดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีสมาธิกับการใช้เวลากับคนที่คุณรักและใช้เวลาที่เหลืออย่างมีความสุขกับครอบครัวได้ และเมื่อวันสำคัญวันนั้นมาถึง คุณจะไม่รู้สึกเสียดายที่ได้ใช้บริการและได้ดูแลคนสำคัญของคุณอย่างแน่นอน