โควิดควรป้องกันอย่างไร

ในปัจจุบันด้วยสถานการณ์ Covid ต่าง ๆ ทำให้ทุกคนมีความตื่นตัวต่อโรค มีความระวังระมัดระวังตนเองมากขึ้นเกี่ยวกับการที่จะสัมผัสสิ่งของหรือการดูแลตัวเองเมื่อต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในที่สาธารณะ หรือในสถานที่ทำงานก็ตาม ซึ่งการป้องกันตนเองเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งนั่นก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อโรคสารคัดหลั่งที่มาจากทางน้ำลายหรือลมหายใจของผู้อื่นในขณะสนทนาจะสามารถติดต่อมายังเราได้ ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาทีและฉีดพ่นยาโควิดตามอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เราต้องสัมผัส เช่น เก้าอี้ โต๊ะ ปากกา ลูกบิดประตู ที่กดกาน้ำร้อน เป็นต้น ซึ่งเป็นการดูแลตนเองเบื้องต้นที่สามารถทำได้และควรที่จะทำเป็นอย่างยิ่ง  

การป้องกันตัวจากโควิด 

การป้องกันตัวจากโควิดเป็นการฆ่าเชื้อไม่ให้ผู้อื่นมาสัมผัสสารคัดหลั่งที่มาจากตัวเรา หากว่าเราเป็นผู้ป่วยโควิดอย่างไม่รู้ตัว ในส่วนของสถานที่ภายในสำนักงานนั้นทางบริษัทควรจะให้บริการและดูแลพนักงานในส่วนนี้ โดยการหาน้ำยาฆ่าเชื้อมาฉีดพ่นเชื้อโควิดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องมีการพบปะของผู้คนต้องมีการรวมตัวกันของกลุ่มคนมากมาย ซึ่งจะเป็นความเสี่ยงต่อพนักงานภายในบริษัทได้โดยเฉพาะในส่วนของห้องน้ำและโรงอาหารที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน ควรหาวิธีการหลีกเลี่ยงหรือดูแลความปลอดภัยในส่วนนี้ให้แก่พนักงานไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นยาโควิดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องมีการสัมผัส เช่น โต๊ะ เก้าอี้ต่าง ๆ  

แม้กระทั่งเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารโดยมีการจัดเตรียมน้ำร้อนไว้ลวกช้อนส้อม จัดเตรียมข้าวใส่กล่องเพื่อให้สะดวกในการทานเป็นรายบุคคล ไม่มีการปะปนของข้าวและอาหาร รวมทั้งน้ำดื่ม มีการนั่งโดยเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของตัวพนักงานและลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดภายในบริษัทได้ มีการจัดสรรในส่วนของการทำงานโดยผู้ที่สามารถทำงานโดยการ Work From Home หรือทำงานที่บ้านได้ก็มีการจัดแบ่งเวรพนักงานในการเข้าออกออฟฟิศเพื่อลดความหนาแน่นของประชากรภายในบริษัทไม่ให้มีจำนวนที่มากเกินไปเพื่อลดการ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจที่ต้องมารับเชื้อหรือความเสี่ยงที่อาจมีการนำเชื้อจากที่อื่นเข้ามาแพร่กระจายได้ อาจมีการหมุนเวียนการทำงานหรือมีมาตรการป้องกันสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน รวมทั้งมีการฉีดพ่นยาโควิดอยู่เสมอ ในส่วนที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสสูง มีการคัดกรองผู้ที่ต้องเข้ามาทำการต่าง ๆ อย่างละเอียด ตรวจเช็คอาการและตรวจสอความผิดปกติของพนักงานอยู่เสมอ